นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ~~คือช่วงเวลา...ที่น่าจดจำ~~

Ico48
  • หากมีเวทีนี้ "เปิดเวทีถกเรื่องเหล่านี้กันบ้าง..ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่จะรักษาระดับจริยธรรมและเป็นแหล่งฟูมฟักค่านิยมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษา "
  • ขอร่วมด้วยช่วยกัน 1 คนค่ะ