นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ~~คือช่วงเวลา...ที่น่าจดจำ~~

Ico48
  • ขอบคุณพี่ P ค่ะที่ชม (จนเขินโหมะเยย).. แต่คงต้องออกตัวว่าก็ไม่ได้เป็นคนน่ารักขนาดนั้นหรอกค่ะ..ก็ยังคงต้องคอยบอกตัวเองว่า..เรามีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะคิดและปฏิบัติแบบไหน (จะทำตามอารมณ์ หรือ จะฝึกใจให้บังคับตนได้)...หลายๆ อย่างก็ยังเอาชนะอารมณ์ฝ่ายต่ำไม่ค่อยได้หรอกค่ะ..
  • จะพยายามเขียนต่อไปนะคะ..เรื่องที่บันทึกส่วนใหญ่ ก็มาจากที่พบเจอในชีวิตจริง.. มันอาจจะต้องสลับกันไป ระหว่างเรื่องดีมั่ง ไม่ดีมั่ง นะคะ..