นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีการสำเนาไฟล์ขนาดเกิน 4GB ลง Handy Drive 8-16G

Ico48
N"hongนักศึกษาฝึกงานค่ะ [IP: 124.120.235.192]
26 มิถุนายน 2552 19:03
#45794
ขอบคุณค่ะที่พี่ป้อมให้ความรู้ต่าง ๆ ในการวิธีการสำเนา