นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

Ico48

ส่งรายชื่อผ่านงาน QA ปัตตานีแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อครับ

ชื่อ  เรวัต รัตนกาญจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าอบรมได้เฉพาะวันที่ 29 มิ.ย. 52 ครับ