นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17 : ฝึกอบรม สัมมนา

Ico48

ประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคใต้อย่างต่อเนื่อง พี่เด๊ะของเรา เยี่ยมมม