นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17 : ฝึกอบรม สัมมนา

Ico48

จะต้องตีฆ้องร้องป่าว ไปเรื่อย ๆ และถี่ๆ หล่ะค่ะ..งานนี้อยากให้มีผู้มาชมงานกันเยอะๆ อย่างที่ผู้จัดงานทุกฝ่ายทั้งในส่วนของคณะฯ บุคคลภายนอกและ นักศึกษาทุกคนเตรียมสิ่งดีดีมอบให้กับผู้มาร่วมงานค่ะ