นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประทับใจชาวเขตการศึกษาสุราษฏร์กับการเริ่มใช้ Share.psu.ac.th

Ico48

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับการให้ความรู้ในวันนี้ รู้สึกประทับใจกับทีมวิทยากรมาก ขอสัญญาว่าจะพยายามเข้าไปใช้ shareทุกวันค่ะ  และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ  โอกาสหน้าคงจะได้เจอกันอีกนะค่ะ

แสงเดือน