นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประทับใจชาวเขตการศึกษาสุราษฏร์กับการเริ่มใช้ Share.psu.ac.th

Ico48
  • เห็นแล้วก็ชื่นใจแทน ผบ.ม.อ.นะคะ ที่ขศ.สฎ. มีความตั้งใจที่จะลปรร.โอกาสต่อไปพวกเราจะได้ทราบเรื่องดี ๆ จาก สฎ.เล่าให้ฟัง
  • เขียนทุกวันก็สนุกดีค่ะ แถมยังมีรางวัลจากมหาวิทยาลัยด้วยนะ เมื่อเขียนครบตามเงื่อนไข