นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แถลงข่าว ม.อ.วิชาการ

Ico48
  • นำเสนอได้ดี  ได้ภาพ และข้อมูลครบถ้วน  เยี่ยมค่ะ
  • ขอเชิญแวะมาเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะ  ระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2552  ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: แถลงข่าว ม.อ.วิชาการ