นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แถลงข่าว ม.อ.วิชาการ

Ico48

เพิ่มเติมLinkไปยังกิจกรรมต่างๆ ของ 4 หน่วยงานหลักข้างต้น ให้ด้วยแล้ว..หน่วยงานใดต้องการให้เพิ่มLink แจ้งมาได้ค่ะ..จัดให้

เนื้อหาเต็ม: แถลงข่าว ม.อ.วิชาการ