นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แถลงข่าว ม.อ.วิชาการ

Ico48
ดีใจค่ะ..น้องศรีนรา ที่คณะต่างๆ และมหาวิทยาลัยของเราได้มีการร่วมทำกิจกรรมดีๆ สู่ชมชนและเยาวชนของชาติ!!
Bf4192_ma

 

เนื้อหาเต็ม: แถลงข่าว ม.อ.วิชาการ