นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ

Ico48
  • สวัสดีค่ะ
  • มาทักทายเจ้าแรกเลยนะคะ น้องคนฮามแห่งสำนักประกันฯ
  • การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งก็คือการได้ศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนและขณะเดียววกันได้เห็นบรรยากาศความเป็นจริงในเวลาเดียวกัน
  • พร้อมที่นำสิ่งดี ๆ มาปรับปรุงและพัฒนาค่ะ
  • ขอบคุณมากค่ะ