นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิ่งที่ได้จากASaHL

Ico48

อาจารย์เล่ารายละเอียดอีกหน่อยนะครับ อยากรู้ว่าเขา (และเรา) ทำอะไรกัน และจะส่งผลกับเราอย่างไร

เห็นด้วยครับว่ามาเลเซีย เขาเน้นเรื่องนี้มาก เพื่อนชาวมาเลย์ที่เรียนด้วยกันก็เคยเล่าให้ฟัง

เนื้อหาเต็ม: สิ่งที่ได้จากASaHL