นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมแช่แข็ง Deep Freeze

Ico48
วิน [IP: 61.7.182.24]
28 สิงหาคม 2552 09:22
#47735
ผมต้องการ เอาโปรแกรมนี้ออก Deep Freeze  มันไม่มีตัวเอาออก รีเคิฟเวอรี่ก็ไม่ได้ ยังมีมันอยู่ แนะนนำด้วยครับ /
เนื้อหาเต็ม: โปรแกรมแช่แข็ง Deep Freeze