นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การดูงานของงานหอพักนักศึกษา

Ico48

วันนี้ทางงานแนะแนวและจัดหางาน ได้ไปสัมมนาที่ภูเก็ตด้วย ชึ่งทำให้บรรยายกาศที่ทำงานในกองวันนี้ ค่อนข้างจะเงียบเหงา ประกอบกับนักศึกษาปิดภาคเรียนด้วย  ชึ่งเปิดเทอมน่าจactive อีกงานหนึ่งนะ