นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลาภ ยศ สรรเสริญ และดอกไม้

Ico48
นาย คมสันต์ กาบคําบา (บี) [IP: 117.47.45.67]
30 สิงหาคม 2552 16:05
#47803

หวาดดีคร๊าบ  ครูอาจารที่เคารพทุกท่าน   

ลาภ  ยส  สรรเสิรญ ก็เหมือนดอกำไม้

ด้ามาแค่แปปเดวก็เหี่ยวไปในที่สุดไม่มีอาไรยั่งยืนหรอกคับ   มีเกิดขึ้นมา  แล้วก็ดับไป   ไปละคับ 

สวัสดีคร๊าบ  จาก  นาย  คมสันต์