นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของต้นไม้ 12 ข้อ

Ico48
[IP: 124.121.217.4]
01 กันยายน 2552 18:52
#47896

เมื่อเราทำให้คนเป็นคนดีได้มีความเข้าใจว่าคนกับต้นไม้ไม่สามารถแยกจากกันได้เมื่อนั้นป่าจะกับมา