นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดงานเกษียณอายุราชการ

Ico48
  • ขอบคุณสำหรับคำแนะนำการจัดงานเกษียณค่ะ
  • พี่จะแจ้งให้งานสวัสดิการทราบ เพื่อนำไปพิจารณารูปแบบการจัดงานที่ประทับใจ.....จำไม่ลืม