นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดงานเกษียณอายุราชการ

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
07 September 2009 14:30
#48098

งานสวัสดิการได้รับคำแนะนำจากทุกท่านแล้ว ขอบคุณมากค่ะ  ที่ได้ช่วยกันแต่งเติมให้งานเกษียณอายุราชการมีสีสรร ที่น่าสนใจ  จะเก็บไปเสนอในที่ประชุมซึ่งจะมีคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเกษียณอายุราชการต่อไป