นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Forward Mail : มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

Ico48
  • เข้ามาคุยในฐานะมนุษย์เงินเดือนค่ะ
  • ได้ข้อคิดมากมาย พร้อมที่ปรับปรุงตัวเองนะคะ และขอน้อมรับพระราชดำรัสฯพ่อของแผ่นดินในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเพียงพอค่ะ