นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสอนพยาบาลชุมชน

Ico48
คงสอดคล้องกับนโยบายการอุดมศึกษานะครับ ว่ามหาวิทยาลัยมีไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ช่วยให้พ้นจากความยากจน เจ็บป่วย การมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการอยู่ร่วมอย่างศานติ
เนื้อหาเต็ม: การสอนพยาบาลชุมชน