นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Dharmagita_Metta.mp3

Ico48
kobmagic [IP: 58.8.26.202]
02 ตุลาคม 2552 17:27
#48961
kobmagic
เนื้อหาเต็ม: Dharmagita_Metta.mp3