นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552

Ico48

จดบันทึกเอาไว้น่ะ ดีแล้วครับ จะได้เป็นประสบการณ์

คุณอุโยะวิเคราะห์ข้อดีข้อบกพร่องให้เสร็จสรรพ

ขอให้ปีหน้าดีขึ้นยิ่งๆ ขึ้นไป

อย่าลืมว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่ท่านอธิการบดีอยากให้เกิด

อยากให้หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้รับรางัลมาร่วมงานกันเยอะๆ น่ะครับ จะได้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ สมดังที่ตั้งใจกัน