นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ELSD-HPLC # 3

Ico48
[IP: 202.28.183.10]
06 ตุลาคม 2552 19:10
#49075

หรือไม่ ก็เป็น sensitivity ของเครื่องก็เป็นพระคุณมากแล้ว

เนื้อหาเต็ม: ELSD-HPLC # 3