นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จัดการชื่อคนใน Excel แบบครบวงจร

Ico48

ถ้าไม่ต้องการเรียงใหม่ (ความจริงเรียงใหม่ก็ดี จะได้เห็นอะไรแปลกๆ ซ่อนอยู่)

ถ้ามีเพียง 2 กรณี เช่น นาย กับ นางสาว ก็ใช้สูตรนี้ไปเลย

=IF(LEFT(A1,3)="นาย",TRIM(MID(A1,4,200)),TRIM(MID(A1,7,200)))

ถ้ามี 3 กรณี เช่น นาย นาง นางสาว ปรับนิดหน่อยเป็น

=IF(LEFT(A1,6)="นางสาว",TRIM(MID(A1,7,200)),TRIM(MID(A1,4,200)))

ถ้ามี 4 หรือ 5 กรณี เช่น นาย นาง นางสาว น.ส. นส. ก็เพิ่มอีกหน่อยเป็น

=IF(LEFT(A1,6)="นางสาว",TRIM(MID(A1,7,200)),IF(LEFT(A1,4)="น.ส.",TRIM(MID(A1,5,200)),TRIM(MID(A1,4,200))))

สูตรสุดท้ายนี้ใช้ได้ทุกกรณีข้างต้นครับ