นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสอนพยาบาลชุมชน

Ico48
  • เป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ
  • เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  • และเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะ
เนื้อหาเต็ม: การสอนพยาบาลชุมชน