นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552

Ico48
ต้องขอขอบคุณ ต้นหลิว มากมาย ที่มีงานอะไรของประกันเมื่อไหร่ มาช่วยงานอย่างเต็มที่ ไม่บ่นซักคำ -/\-