นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน 12 ราศี

Ico48

ราศีกุมภ์ เขาว่า ชอบคิด ชอบวางแผน แต่ไม่ชอบลงมือทำ แหง่ะ แย่เลย