นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน 12 ราศี

Ico48
คนข้างหลัง ...ประมาณว่าแม่หมอยึดอาชีพนี้แล้วจะรุ่งโรจน์ชิมิ 555