นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 5ส.กับการพัฒนางาน ตอนที่ 4

Ico48

ขอบคุณที่ช่วยกระตุ้นต่อม 5 ส. ที่ชักจะซา อยากอ่านต่อจังตุ้ม