นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 5ส.กับการพัฒนางาน ตอนที่ 4

Ico48
สายฝน (Recent Activities)
16 October 2009 09:53
#49449

ตอนที่ 5 เขียนแล้วค่ะ