นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วยเรื่องเขียน......Blog

Ico48

อึมม

สิทธิของเธอ ...

เธอได้สิทธิ์นั้นเพราะเป็นสิทธิ์ของเธอ

อึมม

เหตุผล ..

อัสนี-วสันต์ กับ Blackhead

แจ้งดังแสงหวัน

เราเอง