นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน หมายเลข: ๒๓๐๖๒๐๑๐๒๕๕๒ - ไยบันทึก

Ico48
  • ในครั้งนี้เราได้ทีมงานที่เก่ง และแข็งแกร่งในด้านวิชาการเพิ่มขึ้นด้วย  เช่น เอสเค NovemberRian  และ ศรีนรา   หากใครต้องการทีมงานเราอบรมให้ พวกเรายินดีช่วยเหลือเจ้าค่ะ