นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลักษณะของหนังสือราชการ (ตอน ๒)

Ico48
  • มาติดตามอ่านตอน 2 แล้วค่ะ  แต่ยาว ๆ ๆ ๆ ๆมากนะค่ะคุณพี่