นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดีใจจัง share.psu.ac.th ฟื้นแล้วครับ

Ico48

ใส่รูปด้วยนะคะ...คนจะได้รู้จัก...ร่วมใช้ร่วมเขียน..ร่วมแบ่งปัน