นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-2

Ico48
น้ำขิง [IP: 192.168.100.112]
29 ตุลาคม 2552 09:19
#50067

*0*

สู้ สู้

คนคนนี้ประหม่าด้วยหรือ (ฮิ ฮิ)