นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ImageResizerPowertoySetup.exe

Ico48
Luke [IP: 76.104.153.181]
05 November 2009 12:30
#50399

Thank you very much 

 

I'll try this. 

เนื้อหาเต็ม: ImageResizerPowertoySetup.exe