นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปิดรับสมัครการเข้าอบรม Introduction to PMQA

Ico48

ผมเห็นข่าวการอบรมครั้งนี้ ก็จากในแชร์นี้แหละ

เลยรีบไปบอกน้องที่รับผิดชอบทำประกันฯ กับพี่ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริหาร ให้รีบสมัครฟังซะ จะได้ทำถูก เนื่องจากรู้มาก่อนแล้วว่าทุกคนในองค์กรจะต้องทำกัน

สุดท้าย น้องที่ทำประกันคุณภาพเค้าบอกว่า ....

พี่น่ะ ...  ต้องไปด้วย

แป่ว ...