นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เคล็ดลับการเขียนเรื่องเล่าให้น่าอ่าน

Ico48
สายฝนก็เหมือนกันคะตอนแรกที่เริ่มเขียนก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มเขียนอย่างไร พอเขียนๆ ไป แล้วได้ไปอ่านของคนอื่น ก็เริ่มเข้าใจ ตอนนี้ก็พอจะเขียนได้แล้ว สายฝนก็จะพยายามหัดเขียนไปเรื่อยๆ