นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปิดรับสมัครการเข้าอบรม Introduction to PMQA

Ico48
ตัวหนอนตัวกลม [IP: 192.168.100.112]
11 พฤศจิกายน 2552 15:58
#50662

จะมีแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบว่าเราได้ลงทะเบียนไปแล้วหรือปล่าวค่ะพี่ ขอบคุณค่ะ