นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปิดรับสมัครการเข้าอบรม Introduction to PMQA

Ico48
P'na (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
11 พฤศจิกายน 2552 16:17
#50665

ขอแสดงความดีใจด้วย