นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำงานด้วยจิตวิญญาณ...แห่งวิชาชีพ

Ico48

ก็ตามมาชื่นชมด้วยคนครับ ถึงแม้ผมจะไม่รู้จักท่านเลย

เราก็ชื่นขมผ่านคนที่เราชื่นชมได้ไม่ใช่เหรอครับ ^--^*