นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเรียนรู้..เริ่มจากความคิด

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
12 November 2009 11:43
#50700

โอ้วววววววว

บันทึกขำสาระมาอีกแระ

ออกมาเต้นกันหน่อย

ต้องรื้อระบบการเรียนการสอนกันขนานใหญ่แล้ว

ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ที่ฝังลึกยากต่อการเปลี่ยนแปลง ต้องอาศัยหนุ่มสาวผู้ห้าวหาญการศึก คึกเปลี่ยนแปลง

กระโดดออกมา

แต่อย่าแง้ม (ฝาโลง)

ฮ่าๆๆๆ

เราเอง