นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำงานด้วยจิตวิญญาณ...แห่งวิชาชีพ

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
12 November 2009 11:55
#50704
ดิฉันต้องพาคุณแม่...มาพบท่านตามนัดทุก 3 เดือน...เป็นเวลามากกว่า 6 ปี แล้ว...
เห็นด้วยและตามมาชื่นชม...กับจิตวิญญาณการทำงานของท่าน ด้วยคนค่ะ....

ขอบคุณค่ะ