นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนธรรมดา Ordinary Guy

Ico48

เรื่องหนังสือนั้น มาหยิบยืมได้เลยครับ

ขอบอกไว้ว่า "ไม่หวง"

แต่ "ห้ามหาย" (ฮา)

เนื้อหาเต็ม: คนธรรมดา Ordinary Guy