นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คิดเรื่อง...blog ก่อนนอน

Ico48
sompornp [IP: 202.28.25.220]
16 พฤศจิกายน 2552 17:08
#50872

เรียน  คุณเมตตา

จริง ๆ การเขียนบล๊อควัตถุประสงค์หนึ่งคือการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของตนเองเพื่อ ลปรร. กับบุคคลอื่น ที่ว่าเป้าหมายลูกค้าอ่านนั้น ก็อาจจะแล้วแต่จริต หรือความตรงของเนื้อหากับสิ่งที่เราอยากเรียนรู้  ดังนั้น ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับชาว share ในการจะ ลปรร.กัน  เพราะจริง ๆ ในแล้วโกทูโน สมาชิกก็ต้องแสดงตน และรู้จักกันพอสมควร จึงจะเข้าไปให้ความเห็นหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้

อีกด้านหนึ่งคือ การบันทึกโดยการเขียนบล๊อค จะทำให้เราสามารถททราบได้ว่ากิจกรรมที่ทำในแต่ละวันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทาง มอ. มีวง share ให้เขียนเล่า มีผู้บริหารสนับสนุน น่าจะหาเวลาหรือเป็น TOR ในการทำงานได้อีกด้านหนึ่งนะคะ (อิอิ)  เพราะที่ทำงานบางคนอาจจะไม่สนับสนุน เพราะคิดว่า เสียเวลา และใช้เวลาราชการ ทั้ง ๆ ที่การบันทึก เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการทำงาน เพื่อเป็นการ ลปรร.กัน

อย่างไรก็เป็นกำลังใจและชื่นชม ชาว มอ.ค่ะ