นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คิดเรื่อง...blog ก่อนนอน

Ico48

เข้ามาทักทายและฝากไว้อีกหนึ่งบันทึกครับที่เกี่ยวกับการเขียน Blog ครับ

กลัวมั๊ยที่จะเขียน...ให้คนอื่นอ่าน