นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Open Access (OA) คือ อะไร

Ico48
ซายส์ [IP: 202.28.248.140]
17 พฤศจิกายน 2552 15:50
#50922
ขอบคุณนะคะ
เนื้อหาเต็ม: Open Access (OA) คือ อะไร