นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Open Access (OA) คือ อะไร

Ico48

เมื่อไม่นานมานี้ มีการประกวดการเขียน Haiku (กลอนสไตล์ญี่ปุ่น) เกี่ยวกับ Open Access ที่จัดโดย SHERPA ปรากฎว่า บทที่ชนะการประกวด คือ

Set your research free
As flowers offer nectar
To the passing bee.

ใครสนใจบทกลอนอื่นๆ ลองเข้าไปอ่านได้ที่นี่ครับ

เนื้อหาเต็ม: Open Access (OA) คือ อะไร