นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AAR งานอบรม PMQA ในมุมผู้จัด

Ico48
ผมว่า ขอบเขตของผู้ร่วมงานครั้งนี้กว้างเกินไปนะครับ
น่าจะระบุว่า ต้องมีความรู้เรื่อง PMQA หรือ TQA มาในระดับหนึ่ง

เพราะผมเข้า ก็รู้เรื่องเหมือนกันครับ แต่ในบางครั้งยังเชื่อมโยงไม่ค่อยถูก  เป็นเพราะไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนั้นๆ (ผมว่านี้คือรายการ Advance to PMQA ไม่ใช้ Introduction to PMQA)

แต่เนื้อหาการอบรมโดยรวมถือว่า ดี ครับ

ผมเองก็เป็น 1 ในบรรดาผู้ที่ไม่ได้รับข้าวกล่องครับ รวมไปถึงคนจาก หอสมุด jfk ทังหมดก้ไม่ได้รับข้าว เลยต้องไปทานอาหารกันก่อนกลับปัตตานี
เรื่อง break ผมว่าควรปรับปรุงนะครับ

 ถึงอย่างไๆรผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านครับ